o nás.

Jsme environmentální manufaktura zabývající se ruční výrobou ekologických produktů. Soustředíme se na lokálnost, udržitelnost a zachování tradičních řemesel ve spojení s čistým designem, inspirovaným přírodou. Vznik našich kolekcí udává sám život a to, co nám právě připraví do cesty. Začaly jsme tématem smrti. Následovat budou také kolekce věnované životuzrození.

Cestu k udržitelnosti vidíme především v proutí. Využíváme ho k většině našich produktů. Je to velice rychle obnovitelný zdroj přírodního materiálu. Pokud se proutí pěstuje ekologickou cestou, jde o šetrný způsob získávání. V dubnu 2021 jsme založily prutník (pozemek, na kterém se pěstuje vrbové proutí). Chceme vrby pěstovat čistou cestou, bez ekologicky závadných postřiků. Pracujeme převážně s neloupaným proutím, které má nezaměnitelný charakter různých barev, odvíjejících se od jednotlivých odrůd. Pracujeme i s jinými přírodními materiály jako je dřevo, len, bavlna, papír, konopí, hlína. Pokud to lze, nakupujeme je s certifikací o šetrném získávání. Vždy se snažíme, aby šlo o materiál, který je ekologicky degradabilní.

Lokální pěstování proutí a ruční výroba jde v ruku v ruce s ekologickým konceptem firmy. Vidíme smysl ve znovuoživení rukodělného košíkářského řemesla, které má u nás hlubokou tradici. Posouváme proutěné produkty do nových kontextů. Baví nás balancovat mezi hledáním nových forem a zachováním tradičních technik.

Koloběh je o neustálých procesech, které se cyklicky opakují. Stejně tak jako proutí, které každý rok vypěstujeme-sklidíme-zpracujeme, tak i lidé kolem nás se budou stále rodit-žít-umírat. Záměrně stavíme tyto témata vedle sebe, abychom donutily lidi zamyslet se nad tím, jakou váhu jednotlivým rituálům, vztahujícím se k důležitým etapám v životě, přikládají. Například všichni se velice horentně připravujeme na narození dítěte. Kupujeme výbavu, pořádáme velká setkání, vše do detailu plánujeme. U svatby je tomu stejně tak. Ale co konec našeho života nebo života našeho blízkého? “ ….jen aby to bylo rychle za námi!” Přitom je to stejně důležitý moment jako narození.

Jsme tu pro to, abychom nabídly produkty, které vybízí pojmout věci po svém a přitom mít dobrý pocit z toho, že jsme šetrní k naši přírodě.

Pokračování spolupráce a založení manufaktury

Diplomová práce Scaber, nás motivovala pokračovat v naší práci. V tomto období se začalo rodit přátelství a společné vize, které vyústily v manufakturu Koloběh. Spojuje nás kladný vztah k přírodě, designu a úcta k ručnímu řemeslu. Máme radost z toho, že své schopnosti můžeme aplikovat na konceptu, který má přesah a smysl. Baví nás přicházet s novými formami a pojetím dobře známých, nejen pohřebních produktů, protože zde stále vidíme cesty, jak věci pojmout jinak.

– Jana

MgA. Jana Trombíková

Pocházím z Českého Těšína a svou profesní studijní dráhu jsem započala na střední umělecké škole v Ostravě, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Toto setkání ve mě zakořenilo úctu k tradičním řemeslům a historii. Dále jsem pokračovala ve studiu na pražské UMPRUM, obor design interiéru a nábytku. Zde jsem měla možnost komplexně nahlednout na design skrze nejrůznější materiály a způsoby zpracování, což mi dalo jistý přehled a otevřelo různé možnosti v tvorbě. Při studiu jsem se věnovala převážně vytváření grafické identity firmám a návrhům interiérů. Studium jsem ukončovala na rodičovské dovolené. V tomto období jsem si ujasnila, jakou profesní dráhou se chci vydat a také to, že chci pracovat na smysluplných projektech.

fotografka MgA. Iveta Schovancová

Iveta je naše výborná fotografka, která si svou práci dělá po svém, s citem a výjimečnou schopností vidět detaily, které ostatním unikají. Fotografie Ivety prostě a jednoduše vdechují nezaměnitelnou atmosféru našim produktům!