kolekce
scaber.

biodegradabilní rakev · kremační · do země

skladem · cena na vyžádání

Tato kolekce vznikla jako diplomová práce na UMPRUM

myšlenka.

Celá kolekce Scaber usiluje o rehabilitaci pohřebních rituálů. Hlavním prostředkem je příroda, v jejímž nekonečném koloběhu života a jisté nesmrtelnosti můžeme hledat útěchu.

Název Scaber a tvar rakve je inspirován malým tvorem, stínkou obecnou neboli Porcellio scaber. Tento tvor tomuto životnímu cyklu v přírodě napomáhá. Nová vizualita, kterou Scaber přináší, navozuje jiný typ atmosféry při pohřbu, než jsme zvyklí.

Kolekce reaguje na průběh rozloučení a pocity pozůstalých. Organické tvarosloví docílené pomocí proutí, které samo o sobě působí příjemným a rituálním dojmem, je důležitým prostředkem k vyvolání konejšivých emocí. Díky zlehka průsvitnému rastru navozuje stále pocit blízkosti, i když je rakev zavřená. Nabízíme citlivou variantu i těm, kteří si chtějí uchovat živou vzpomínku na zesnulého.

Scaber nabádá k tomu, abychom si uvědomili, že pohřeb lze pojmout jakýmkoliv osobitým způsobem a nemusíme být svázáni konvencí. Hlavní je, abychom danou chvíli opravdu prožili a vytvořili tak vzpomínku, která nám pomůže se s odchodem blízké osoby vyrovnat a smířit. Svou myšlenkou, materiálem a způsobem řemeslného zpracování v sobě snoubí nejen úctu k člověku, ale také k zemi, ze které vzešel.

barevné varianty víka.

Víka jsou vypletená ze tří druhů neloupaného proutí, které je charakteristické různorodostí barev.

Máme k dispozici odrůdu vrby Salix americana, ta je charakteristická svou červenohnědou barvou. Dále vrbu Salix purpurea, která vyniká světle zelenou barvou přecházející do purpurových odstínů a nakonec vrbu Salix alba, typickou žlutohnědými tóny.

rozměry a konstrukce.

Výška 50 cm, šířka 80 cm, délka 210 cm
Do 185 cm výšky zesnulého

Spodní díl 

  • smrková spárovka 
  • bavlněné popruhy
  • lněný polštářek vyplněný přírodninou
  • bavlněné popruhy
  • pohřební plátno 
  • konopná lana a provázek 

Víko 

  • vrbové proutí · neloupané/loupané vařené
  • konopný provázek

Rakev Scaber je určena jak k uložení do země, tak ke zpopelnění. Oba tyto způsoby pohřbení jsou brány v potaz při samotném navrhování rakve a volbě materiálů. V zemi se rakev rozloží podstatně rychleji než je tomu u klasických rakví a to díky propustné struktuře proutí. To urychlí tlecí dobu neošetřeného dřeva, lněného plátna a nakonec samotného těla. U kremace jsme počítali s tím, že rakev nesmí shořet moc rychle. Nic by dále nepodporovalo hoření a celý proces by se musel opakovat. To by stálo více energie a emisí, proto jsme spodní část rakve vyhotovili ze dřeva.

fixace víka.

Víko je na spodní desku jednoduše položeno. Fixováno je zámky, které tvoří přesahy osnovních prutů zapadajících do vyfrézovaných jamek. Pro uzamknutí rakve jsou v místech zámků provázky, které se spojí s deskou a rakev uzamknou.

popruhy fixující tělo.

Po dobu převozu rakve jsou zde textilní fixační popruhy. Ty jsou umístěny do oblasti hrudi a nohou. Popruh je provlečen skrze otvory v desce. Při převozu nebo nesení rakve se popruhy sváží jednoduchým uzlem a následně pro obřad rozváží a skryjí pod plátno.

péče o tělo.

polštářek.

Člověk má po smrti povolené svalstvo. Když leží, mohou se mu pootevřít ústa. Proto je součástí rakve malý kruhový polštářek na podložení hlavy, ta v mírně zakloněné pozici ponechá ústa zavřená.

absorpční spodní prádlo.

Kvůli možnému úniku tekutin z těla je většina klasických rakví opatřena nepropustnou vložkou voskového papíru pod polstrováním rakve. Tento postup jsme zavrhly z toho důvodu, že pokud by k něčemu takovému došlo, tekutina by se dostala na oblečení a čalounění rakve, což pokládáme za ne úplně důstojné a praktické. Proto jsme zvolily lokální preventivní řešení, formou absorpčního spodního prádla. Nutno dodat, že k takovým únikům dochází zpravidla v momentě smrti, kdy se svaly uvolní. Zřídka-kdy může dojít k nějakému úniku po několika dnech, kdy tělo leží v lednici. Toto opatření je opravdu spíše preventivní. Ve světě se však běžně používá.

zákonné požadavky.

Ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, není pro prodej rakví Scaber stanoveno žádné omezení. V souladu s § 2 písm. k) uvedeného zákona se jedná o rakev konečnou, pevně uzavíratelnou, vyrobenou z dřevěné desky, která splňuje kritérium pevnosti pro pohřbení jak žehem, tak do země.

krematoria.

Řády krematorií jsou různé a může se stát, že rakev Scaber někde odmítnou zpopelnit. V takovém případě je nutné apelovat na nárok, který ze zákona není odepřen, nebo zvolit jiné krematorium.

hřbitovy.

Rakev je také určená k pohřbení do země. Je třeba si dát pozor na staré hřbitovy, které mají hrobová místa podezděná a mají jasně dané rozměry, které bývají menší než dnes. Proto je dobré zeptat se správy hřbitova na maximální možný rozměr rakve. I tak je ale běžnou praxí, že se hroby pod vyzdívkou podkopávají u nohou. Rakev se pouze při spouštění musí naklonit. Často se stává, že hrobová místa jsou pouze 180 cm dlouhá, což je málo i pro klasickou, dva metry dlouhou, rakev. Pokud je rozměr v pořádku, nesmí hřbitov bránit výběru rakve. Pokud tedy specifika k rakvím nemá jasně daná ve hřbitovním řádu.

V prosinci 2020, proběhl v rakvi scaber první pohřeb do země. Ze strany pohřební služby, hřbitova a kostela, ve kterém probíhal obřad, bylo vše v pořádku.

pohřební plátno.

univerzální velikost · do 190 cm výšky zesnulého

 

 

balení do plátna.

Balení do plátna

pohřební rubáše.

Pohřební rubáše mají za úkol vyvolávat dojem, že je zesnulý uložen k věčnému spánku. Střih je lehce inspirovaný japonským kimonem, které má praktické zavinování. Boty jsou podle našeho názoru zbytečné a působí strnule, proto je možné doplnit rubáš o bavlněné ponožky. Pro ženy mohou být i bavlněné podkolenky nebo nadkolenky v barvě rubáše. Materiál je stoprocentní len. Ten jsme vybraly nejen pro jeho rustikální charakter, ale také proto, že ke svému růstu potřebuje daleko méně vody než bavlna. Vystačí si jen s běžnými srážkami, bavlna se musí zavlažovat.

Střih · Lenka Hájek Kristiánová · DIVEJ

kimono pro ni.

Dámský rubáš je řešený jako zavinovací šaty, opatřené páskem na zavázání. Délka šatů sahá pod kolena.

kimono pro něj.

Pánský rubáš je řešený na dvě části. Svrchní část zavinovacího kimona je opatřena na bocích lněnými pásky, které se sváží. Zapínání kalhot je opět řešeno pásky, které se sváží podle postavy zemřelého. Pánská varianta je vhodná také pro ženy.

S – M
L – XL

+ Bavlněné ponožky v barvě pláten