poslední rozloučení.

Scaber pro něj - Salix Purpurea

Navazujeme na myšlenky přírodního pohřbívání založeném na vzájemné úctě člověka a přírody. Prostředí přírody v souvislosti se smrtí nám dává nejen jistou útěchu spočívající v nepřetržitém koloběhu života.

Ruku v ruce s udržitelností jde také myšlenka rehabilitace pohřebních rituálů. Pokud začneme přehodnocovat způsoby pohřbívání v ekologické rovině, začneme možná přemýšlet i o tom, zda jsou stávající rozloučení opravdu taková, jaká bychom si přáli.

Chceme, aby naše výrobky nabádaly pohřeb pojmout s úctou, pietou a stále i s jistou osobitostí. Nebát se uspořádat poslední rozloučení v přírodě, nebo na oblíbeném místě zesnulého, v duchu oslavy života. Tyto rituály nám pomáhají s vyrovnáním odchodu našich blízkých, a proto bychom je měli náležitě prožít.

K otevření tématu smrti nás motivovala osobní zkušenost. Jsme přesvědčeni o tom, že tento přístup k udržitelným a personalizovaným pohřbům je potřeba. Naším cílem je vytvářet pro lidi věci, které jim pomohou udělat rozloučení s blízkými pěkné a zároveň šetrné k přírodě.

naše pohřební produkty.

rakve.

pohřební rubáše.

pohřební plátna.

urny.

přírodní pohřbívání.

Přírodní hřbitovy nabízejí lidem alternativní způsoby pohřbívání a posledního rozloučení. Hlavní myšlenkou je snoubení úcty k přírodě a člověku.